Zakelijke brandverzekeringen vanaf 1-1-2020 aangescherpt en verhoogd
Brandpreventie topprioriteit voor verkrijgen nieuwe polis

Brand betekent voor bedrijven een doemscenario. Onverzekerd loopt dat vaak uit op een faillissement. Een goede brandverzekering is dan ook een must. Maar let op; vanaf januari 2020 wordt het voor bedrijven en vastgoedeigenaren een stuk lastiger om nog een dekkende polis te krijgen. De voorwaarden voor een brandverzekering worden namelijk flink aangescherpt. En ook de premie gaat aanzienlijk omhoog.

Beëindiging
Vrijwel alle gebouweigenaren zullen er dit najaar mee worden geconfronteerd; ze krijgen bericht van hun verzekeraar dat hun beurs brandpolis voor het komende jaar wordt opgezegd. Of ze kunnen wel weer geaccepteerd worden, maar onder veel zwaardere voorwaarden dan voorheen en tegen een premiestijging van zo’n 20 tot zelfs 30%. Een rigoureuze ontwikkeling waar zakelijk Nederland zich eigenlijk maar naar heeft te voegen. Want door niet in te stappen, neem je een enorm risico.

Monopolie verzekeraars
Volgens onze verzekeringsexpert Pieter-Bas Timmerman, senior assurantieadviseur bij Taylor Mates Verzekeringen is die aanscherping niet alleen een gevolg van de vele weerschades waar we de afgelopen jaren mee kampen. ‘Het wordt ook veroorzaakt door allerlei ontwikkelingen in het verzekeringswezen. Denk aan dalende rendementen, tegenvallende verzekeringstechnische resultaten en verder zijn het voornamelijk grote verzekeringspartijen die de vastgoedverzekeringen op zich nemen en prijsafspraken maken. Een optelsom die tot stijgende premies leidt.

Aantoonbaar op orde
Wat betekent dit in de praktijk? Om straks nog in aanmerking te kunnen komen voor een brandverzekering moeten gebouweigenaren aantoonbaar maken dat ze alle brandpreventieve voorzieningen van hun gebouw op een solide manier voor elkaar hebben. Helaas blijft wel vaststaan dat de polisprijzen dan nog steeds hoger zullen uitvallen. Wel vergroten al die preventiemaatregelen de kans om bij de acceptatie een nette prijs te kunnen bedingen.

Bouwtechnisch brandveilig
Behalve installatietechnisch, dient ook bouwkundig alles te kloppen volgens de gestelde polisvoorwaarden. Want pak je ook dat niet aan, dan kan dat vervelend uitpakken. Zo zijn er tal van voorbeelden bij scholen en kantoren te noemen waar er allerlei wanden zijn weggehaald om meer ruimte te creëren. Wanden die ooit waren neergezet om juist brandcompartimenten te creëren. Laat je dat zitten, dan is dat absoluut een risico, want bij uitslaande brand zal de verzekering niet uitkeren. En denk ook aan de brandveiligheid van deuren, sponningen, plafonds en andere constructies.

Uitbesteden aan de expert
Daarmee komt er nogal wat op gebouwbeheerders af. Door de korte termijn is het bovendien lastig om ook nog de nodige capaciteit in huis te halen om alle inventarisaties en inspecties te doen. Helemaal als blijkt dat er ook nog extra brandpreventiemaatregelen genomen moeten worden. Als specialist binnen zowel het bouwkundige als installatietechnische domein, bieden we vanuit bv3 projectsupport daar alle expertise voor en kunnen in dit proces de regie nemen.

Wat we doen
bv3 projectsupport stemt voor opdrachtgevers alle aspecten rond brandpreventie op elkaar af wat betreft installatie, planning en budget. Zo regelen we nodige keuringen en periodieke controles voor de brandmeldinstallaties, ontruiminstallaties en brandblussers en zorgen ook dat de vluchtwegen en inrichting van de brandcompartimenten in het gebouw 100% voldoen, iets waar de brandweer altijd sterk op controleert. Alles wordt tegen het licht gehouden met betrekking tot de polisvereisten om zo compleet in aanmerking te kunnen komen voor een brandverzekering.

Brandveilig werken
Ook assisteren we facilitaire afdelingen met het scheppen van alle randvoorwaarden voor veilig werken en kunnen de inrichting van de bedrijfshulpverlening op ons nemen, inclusief het verzorgen van cursussen en het vervaardigen van ontruimingsplattegronden, bedrijfsnoodplannen en risico-inventarisaties als er bijvoorbeeld ook brandbare materialen worden opgeslagen of daarmee wordt gewerkt.

Tenslotte
De ontwikkeling rondom de brandverzekeringen leidt momenteel tot veel onzekerheid. Het beste advies is om goed beslagen de onderhandeling aan te gaan met de verzekeraar. Dus door alle clausules en voorwaarden nauwkeurig na te lezen die als voorwaarde voor acceptatie worden gesteld én door brandpreventie de komende tijd als hoogste punt op de agenda te zetten.

Afspraak maken?
Wilt u ook spoedig uw brandpreventie op orde hebben? Met bv3 projectsupport haalt u in een keer alle expertise in huis. We bieden ondersteuning voor zowel de bouwkundige, installatietechnische als facilitaire zaken.
Dus alles zit bij ons onder hetzelfde dak, en dat werkt wel zo prettig en snel. Weten wat we voor u kunnen betekenen?
Maak dan vrijblijvend een oriënterende afspraak met mij via 06-22475649, geert.arts@bv3projectsupport.nl of stuur mij een berichtje via LinkedIn.