Specialismen

Wat we voor u kunnen betekenen!
Leersum

Architectuur is het ervaren en beleven van ruimte, licht, kleur en textuur van de gebouwde omgeving. Een ontwerp dient bovenal functioneel te zijn. Samen met de opdrachtgever ontwerpt bv3 vanuit functionaliteit. Mogelijke alternatieven worden al vanaf de start meegenomen, waardoor een weloverwogen ontwerp ontstaat. Door onze praktische benadering en ervaring dringen we snel door tot de essentie van de ontwerpopgave.

werkvoorbereiding engineering sanitair

Al uw werktuigbouwkundige en/of elektrotechnisch projectondersteunende activiteiten van gebouwgebonden installaties voor middelgrote tot grote (ver)bouwprojecten zijn door het enthousiaste team van bv3 uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van marktconforme software.

Facility - MOP

Beheer en onderhoud is een niet meer weg te denken onderdeel van de moderne bedrijfsvoering. Als facilitaire afdeling staat u onder voortdurende druk van zowel management als werkvloer. Met de diensten en (maatwerk) producten die bv3 speciaal voor u heeft ontwikkeld wordt u en uw afdeling écht ontzorgt.

bv3 architectuur!

Voor elke fase binnen de levenscyclus van uw gebouw

 • Initiatief
 • Ontwerp
 • Bouw
 • Onderhoud
 • Verbouw
 • Herhuisvesting
 • Renovatie
 • Restauratie

bv3 installatietechniek!

Voor al uw werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installaties

 • BIM modelleren
 • Werktekeningen (2D en 3D)
 • Kostprijscalculaties
 • EPC, Temperatuuroverschrijding, Koellast, Transmissie, leidingnet, kanalen en geluidberekeningen
 • Legionellabeheersing
 • Outsourcing/Detachering, werkzaamheden ook bij u op locatie

bv3 facility!

Voor een gezond, veilig, goed onderhouden gebouw en effectief gebouwbeheer

 • Tekeningenbeheer op afstand

 • Ontruiming, aanval, calamiteitenplannen

 • Meerjaren onderhoud prognoses (MOP)

 • Inmeten en digitaliseren

 • Brandveiligheidsinspecties

bv3 | Bouwen (aan succes) voor derden | bv3 Architectuur | bv3 Installatietechniek | bv3 Facility | bv3