Life Cycle Vison: één pakket voor integraal ontwerpen

Publicatie 17-01-2020

Wie een ontwerp maakt voor een nieuw of een bestaand pand, zit met diverse specialisten om de
tafel. Onder meer voor de installaties voor luchtbehandeling, het sanitair, de ICT en de beveiliging. “Om tot het beste gebouwontwerp te komen, moeten alle betrokken specialisten integraal samenwerken”, vertelt Bernd
Karstenberg van Life Cycle Vision. “Om hierin goede keuzes te maken, werken steeds meer
partijen samen in onze app. Die rekent alle installatietechnische opties door. En door de recente toevoeging van een bouwkundige module rekent de app nu ook alle bouwkundige opties door. Zo kan de opdrachtgever gefundeerde keuzes maken tussen alle disciplines in de ontwerpfase. Daarmee is Life Cycle Vision echt een totaalpakket geworden waarin alle projectkosten en levensduurkosten samenkomen.”

Vernieuwingsprojecten
Dat bevestigt ook Dirk Aarnoudse van bv3 projectsupport: “Wij gebruiken de app van Life Cycle
Vision nu vooral bij grootschalige vernieuwingsprojecten in bestaande panden. Zo hebben we
onlangs een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van een kantoorpand van een grote bank.
Zij hadden vooruitstrevende doelen op het gebied van duurzaamheid. Daarop zijn wij als
directievoerders gaan kijken hoe we het bestaande pand vóór 2030 konden laten voldoen aan de
normen van het Parijs-akkoord.”

Handig
“Onze eerste stap was het invoeren van het bestaande pand in Life Cycle Vision. Daarbij geeft de
app onder meer het verwachte gasverbruik aan. Dat bleek nogal af te wijken van het werkelijke
gasverbruik. Zo ontdekten we dat de bestaande warmteterugwinning niet goed functioneerde.
Ook daarvoor is de app dus heel handig! Nu dat probleem is opgelost, klopt het voorspelde
gasverbruik vrijwel precies met de werkelijkheid. We zijn daarna verschillende scenario’s gaan
doorrekenen.”

Effectief samenwerken
“We hebben meerdere sessies met de ontwerpteamleden georganiseerd, ook met de klant erbij.
Dankzij Life Cycle Vision konden we heel effectief samenwerken. Door live aan de knoppen te
draaien, krijg je met het pakket snel inzicht in de benodigde investeringen, de exploitatiekosten en
de consequenties van de verschillende keuzes. Voorheen was iedere specialist in zijn eigen kantoor
bezig om zaken uit te werken en te berekenen. Dat doen we nu slimmer. Natuurlijk kost het invoeren van alle gegevens in Life Cycle Vision nog steeds tijd, maar onder de streep besparen we
juist veel tijd en geld. Bovendien is het ontwerp nu goed onderbouwd. Ook onze klant is erg te
spreken over Life Cycle Vision. Sterker nog: voor een volgend kantoorpand willen ze de app
opnieuw inzetten.”

Goede toevoeging
“De module voor bouwkundige kosten is voor ons een goede toevoeging. Daarmee hebben we de
bouwkundige en de installatietechnische aspecten onder één dak. Vroeger moest je alle
bouwkundige kosten handmatig invoeren. Dit werk wordt ons nu uit handen genomen. De meters
en vierkante meters staan er bijvoorbeeld al in. De materiaalkeuzes kunnen we selecteren, zoals:
welk type vloer of kozijn gebruiken we? Dat maakt voor de kosten een behoorlijk verschil, dus het
is logisch dat hiervoor verschillende eenheidsprijzen zijn opgenomen. Via de bouwkundige module
is dit allemaal nog specifiek te maken en zelfs de prijzen kunnen worden aangepast. Voor ons
scheelt het al veel werk dat alle afmetingen automatisch worden overgenomen. Deze toevoeging
maakt het totaalplaatje inzichtelijk en dat is voor ons heel waardevol.”

Verbeteringen
“Natuurlijk kan het altijd nóg beter. Ik zou het handig vinden als ik bijvoorbeeld ook het aandeel
hernieuwbare energie kan zien. Of een indicatie kan krijgen van het energielabel. Dat zijn nu
ingewikkelde berekeningen die buiten Life Cycle Vision om moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn
de vergelijkingsgrafieken soms wat lastig te zien. Wanneer wordt het ene scenario goedkoper dan
het andere? Dat vraagt nu nog weleens wat handmatig werk. Dit past Life Cycle Vision aan op basis
van onze feedback.”

Vertrouwen
“Wij zijn onder de indruk van wat Life Cycle Vision allemaal kan. Hoewel het pakket door veel
partijen vooral wordt gebruikt voor nieuwbouw, werkt het voor ons ook prima voor verbouwingen
dankzij de mogelijkheid om te werken met correctiefactoren. Als test hebben wij de verbouwing
van een school, die we al op de traditionele manier hadden doorgerekend, óók ingevoerd in Life
Cycle Vision. De afwijkingen waren minimaal. Kijk, dát geeft ons vertrouwen!”

Dirk Aarnoudse, hoofd engineering bij bv3 projectsupport bv

Interesse?
Wilt u dat wij voor u een project uitvoeren met Life Cycle Vision? Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht